XSSMLXL2XL3XLรวมจัดส่งแล้ว
0 ตัว 35 ตัว 67 ตัว 37 ตัว 22 ตัว 9 ตัว 7 ตัว 177 ตัว

สถานะการชำระเงินและการจัดส่งเสื้อ - ชำระแล้ว และจัดส่งแล้ว - จำนวน 177 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล ข้อมูลการจัดส่งสถานะจัดส่ง
26
สุรสิทธิ์   สุขสวัสดิ์ ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สุรสิทธิ์ สุขสวัสดิ์ [081-7329010] 382/22 (ตรงข้ามไปรษณีย์เสนา) ถ.ศรีเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ปล สมัคร 2 คน สุรสิทธิ์ สุขสวัสดิ์ , อรวรรณ งามสงวนปรีชา

เลขตรวจสอบ :

27
อรวรรณ   งามสงวนปรีชา ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : S
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สุรสิทธิ์ สุขสวัสดิ์ [081-7329010] 382/22 (ตรงข้ามไปรษณีย์เสนา) ถ.ศรีเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ปล สมัคร 2 คน สุรสิทธิ์ สุขสวัสดิ์ , อรวรรณ งามสงวนปรีชา

เลขตรวจสอบ :

28
จีรนันท์   ทองเติม ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : 3XL
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
49/78 นนท์ทาวเวอร์คอนโด ตึกเอ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขตรวจสอบ :

29
จีรวรรณ   ฤกษ์ลักษณี ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : 2XL
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
31 หมู่ 4 ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

เลขตรวจสอบ :

31
จิรพร   มีชีพสม ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : 2XL
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
79 หมู่7 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระศรีอยุธยา 13000

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3281 6 TH

44
พัชรวัฒน์   วัฒนวิกย์การ ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : L
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
หมู่บ้านสไมล์แลนด์แอนด์เฮาส์2 33/15 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3294 9 TH

46
จิรวัฒน์   เหลมเสน ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : XL
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
45ม.3 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เลขตรวจสอบ : RC989232904TH

50
TEERAYUT   TANASAN ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บ้านเลขที่ 66 หมู่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

เลขตรวจสอบ : RC989232864TH

53
Waraporn   Kammakrea ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
วราพร คำมาเครือ แผนก IL Honda Automobile (Thailand) co.,Ltd สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 49 ม.9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 0639052158

เลขตรวจสอบ : RC989232820TH

55
นิคม   เสวกงาม ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
นิคม เสวกงาม 37/1 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

เลขตรวจสอบ : RC989232952TH

60
นันท์​ฐิตา   อัครรัตนโยธิน ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : S
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
88/105​หมู่บ้าน​พร​พิศ​2​ หมู่​2​ ซ.7​ ต.บ้าน​กรด​ อ.​บางปะอิน​ จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา​13160​

เลขตรวจสอบ : RC989232918TH

63
พัศญามนตร์   อยู่เย็น ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สบาย สบายเพลส 61/26 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 (ส่งมาของ คุณอรัญญา จันทโชติ มาพร้อมกันด้วยค่ะ)

เลขตรวจสอบ : RC989232878TH

64
อรัญญา   จันทโชติ ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สบาย สบายเพลส 61/26 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 (ส่งมาพร้อมกับของ คุณพัศญามนตร์ อยู่เย็น ค่ะ)

เลขตรวจสอบ : RC989232878TH

70
สาวินีย์   พงษ์อารีย์ ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
น.ส.สาวินีย์ พงษ์อารีย์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เลขที่ 1072 หมู่ 10 ซอยจารุศร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เลขตรวจสอบ : RC989232878TH

74
นางสาว เมมิกา    พายสูงเนิน ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
28/13 ชั้น 1/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 13 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 จัดส่งที่เดียวกับ นางสาว มนทรัตน์ ชโลธร ค่ะ

เลขตรวจสอบ : RC989232833TH

75
นางสาว มนทรัตน์   ชโลธร ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : L
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
28/13 ชั้น 1/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 13 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 จัดส่งที่เดียวกับ นางสาว เมมิกา พายสูงเนิน ค่ะ

เลขตรวจสอบ : RC989232833TH

79
สุณิสา   ช่วยอักษร ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : L
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บริษัทเซกิซุย โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 222 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

เลขตรวจสอบ : RC989232966TH

80
Sasithorn   Sookviset ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : S
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ศศิธร สุขวิเศษ 081-8513080 ที่อยู่ 139 ม.16 นิคมฯบางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

เลขตรวจสอบ : RC989232921TH

81
ไพโรจน์   กลีบสุวรรณ์ ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : XL
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ไพโรจน์ กลีบสุวรรณ์ 10/56หมู่1หลังองค์การโทรศัพท์อยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เลขตรวจสอบ : RC989232881TH

84
ฐิติรัตน์   ชยานันทสิริ ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
50 ม.5 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

เลขตรวจสอบ : RC989232847TH

85
กนกพร   แสนทวี ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : L
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
50 ม.5 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

เลขตรวจสอบ : RC989232847TH

86
ณัฐพร   ชยานันทสิริ ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : S
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
50 ม.5 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

เลขตรวจสอบ : RC989232847TH

87
ซำสูดิง   มาสา ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
50 หมู่5 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

เลขตรวจสอบ : RC989232847TH

88
ชณัญพัชร์   จารุพรธนาพัฒน์ ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : S
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
312/3 คอนโดเลทิเซีย ถ.พระราม9 ซอย17 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

เลขตรวจสอบ : RC989233096TH

89
พลอยชมพู   จันทร์อินทร์ ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
จัดส่งที่อยู่เดียวกับ ชณัญพัชร์ จารุพรธนาพัฒน์ 312/3 คอนโดเลทิเซีย ถ.พระราม9 ซอย17 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

เลขตรวจสอบ : RC989233096TH

95
เด่นพงษ์   ชิ้วนฤภัย ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด 234 หมู่ 10 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

เลขตรวจสอบ : RC989233051TH

104
เฉลิมขวัญ   ชัยรังษี ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : L
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
คุณเฉลิมขวัญ ชัยรังษี บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด เลขที่ 4/1 ม.2 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16130 เบอร์โทรศัพท์ 0917944554

เลขตรวจสอบ :

109
กิตติโชติรัตนเทพ   วงษ์ราชนุช ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : L
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กัญญ์ณภัทร์ ทิพย์โรจนเดช ศิรินาถ ละลาย พัชรี พุทธสริน กิตติโชติรัตนเทพ วงษ์ราชนุช ที่อยู่ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด 39 ม.7 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เบอร์ 062-4280486

เลขตรวจสอบ : RC989232970TH

110
ศิรินาถ   ละลาย ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : S
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กัญญ์ณภัทร์ ทิพย์โรจนเดช ศิรินาถ ละลาย พัชรี พุทธสริน กิตติโชติรัตนเทพ วงษ์ราชนุช ที่อยู่ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด 39 ม.7 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เบอร์ 062-4280486

เลขตรวจสอบ : RC989232970TH

111
พัชรี   พุทธสริน ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : S
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กัญญ์ณภัทร์ ทิพย์โรจนเดช ศิรินาถ ละลาย พัชรี พุทธสริน กิตติโชติรัตนเทพ วงษ์ราชนุช ที่อยู่ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด 39 ม.7 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เบอร์ 062-4280486

เลขตรวจสอบ : RC989232970TH

113
กัญญ์ณภัทร์    ทิพย์โรจนเดช ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กัญญ์ณภัทร์ ทิพย์โรจนเดช ศิรินาถ ละลาย กิตติโชติรัตนเทพ วงษ์ราชนุช พัชรี พุทธสริน ที่อยู่ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด 39 ม.7 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เบอร์ 062-4280486

เลขตรวจสอบ : RC989232970TH

115
จุฑารัตน์   ธรรมโสม ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
111/65 ม.7 หมู่บ้านแสนมณี 6 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

เลขตรวจสอบ : RC989233105TH

116
Tiva   Yungtawesuk ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : L
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
160/107 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

เลขตรวจสอบ : RC989233065TH

119
สมนึก   แสนสมบูรณ์สุข ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 60-69 ปี (ชาย) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
149/1 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180

เลขตรวจสอบ : RC989233025TH

122
รพีพงศ์   คงสุข ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : S
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ส่งที่เดียวกับ คุณดวงใจ พุทธรักษ์ ใช้ชื่อที่อยู่ตามนั้น

เลขตรวจสอบ : RC989232983TH

123
อภิชาติ   คงสุข ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : 3XL
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ส่งที่เดียวกับคุณดวงใจ พุทธรักษ์

เลขตรวจสอบ : RC989232983TH

124
duangjai   puttarug ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : L
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ส่งเสื้อทั้งหมด 3 ตัว อีก 2 ตัวเป็นของ 1. นายอภิชาติ คงสุข (3XL) , 2. ด.ช.รพีพงศ์ คงสุข (S) ดวงใจ พุทธรักษ์ Mono29 Studio 29/7-9 หมู่4 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เลขตรวจสอบ : RC989232983TH

134
อาลียา   มีพลกิจ ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บจ.ซันโค โกเซ (ประเทศไทย) เลขที่ 21/14 ม.9 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.อยุธยา 13210

เลขตรวจสอบ : RC989233119TH

141
โชติรส   มีบุญ ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
60/1 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เลขตรวจสอบ : RC989233079TH

147
Chonruedee   Boonprasert ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ชลฤดี. บุญประเสริฐ 23/118 รีเต้นโฮม 3A ซ.พหลโยธิน 57 แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กทม. 10220 โทร 091-4424992 ระบุ ส่ง 6 ตัว 1.ปนัดดา กาแก้ว size M 2.เบญจวรรณ สุขเจริญ size XL 3.บุษรา เกรียงไกรวณิช size M 4. เกสณี กล่อมพล size S 5. จันทร์เพ็ญ พันธุมิตร size M 6. ชลฤดี บุญประเสริฐ size M

เลขตรวจสอบ : RC989233034TH

148
ปนัดดา   กาแก้ว ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ชลฤดี. บุญประเสริฐ (091-4424992) 23/118. รีเจ้นโฮม 3A ซ.พหลโยธิน 57 แขวง อนุสาวรีย์. เขต บางเขน กทม. 10220 ระบุ ส่ง 6 ตัว 1.ปนัดดา กาแก้ว size M 2.เบญจวรรณ. สุขเจริญ size XL 3.บุษรา. เกรียงไกรวณิช. size M 4.เกสณี. กล่อมพล size S 5. จันทร์เพ็ญ. พันธุมิตร. size M 6. ชลฤดี. บุญประเสริฐ. size M

เลขตรวจสอบ : RC989233034TH

149
เบญจวรรณ   สุขเจริญ ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : XL
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ชลฤดี. บุญประเสริฐ (091-4424992) 23/118. รีเจ้นโฮม 3A ซ.พหลโยธิน 57 แขวง อนุสาวรีย์. เขต บางเขน กทม. 10220 ระบุ ส่ง 6 ตัว 1.ปนัดดา กาแก้ว size M 2.เบญจวรรณ. สุขเจริญ size XL 3.บุษรา. เกรียงไกรวณิช. size M 4.เกสณี. กล่อมพล size S 5. จันทร์เพ็ญ. พันธุมิตร. size M 6. ชลฤดี. บุญประเสริฐ. size M

เลขตรวจสอบ : RC989233034TH

150
บุษรา   เกรียงไกรวณิช ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ชลฤดี. บุญประเสริฐ (091-4424992) 23/118. รีเจ้นโฮม 3A ซ.พหลโยธิน 57 แขวง อนุสาวรีย์. เขต บางเขน กทม. 10220 ระบุ ส่ง 6 ตัว 1.ปนัดดา กาแก้ว size M 2.เบญจวรรณ. สุขเจริญ size XL 3.บุษรา. เกรียงไกรวณิช. size M 4.เกสณี. กล่อมพล size S 5. จันทร์เพ็ญ. พันธุมิตร. size M 6. ชลฤดี. บุญประเสริฐ. size M

เลขตรวจสอบ : RC989233034TH

151
เกสณี   กล่อมพล ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : S
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ชลฤดี. บุญประเสริฐ (091-4424992) 23/118. รีเจ้นโฮม 3A ซ.พหลโยธิน 57 แขวง อนุสาวรีย์. เขต บางเขน กทม. 10220 ระบุ ส่ง 6 ตัว 1.ปนัดดา กาแก้ว size M 2.เบญจวรรณ. สุขเจริญ size XL 3.บุษรา. เกรียงไกรวณิช. size M 4.เกสณี. กล่อมพล size S 5. จันทร์เพ็ญ. พันธุมิตร. size M 6. ชลฤดี. บุญประเสริฐ. size M

เลขตรวจสอบ : RC989233034TH

152
จันทร์เพ็ญ   พันธุมิตร ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ชลฤดี. บุญประเสริฐ (091-4424992) 23/118. รีเจ้นโฮม 3A ซ.พหลโยธิน 57 แขวง อนุสาวรีย์. เขต บางเขน กทม. 10220 ระบุ ส่ง 6 ตัว 1.ปนัดดา กาแก้ว size M 2.เบญจวรรณ. สุขเจริญ size XL 3.บุษรา. เกรียงไกรวณิช. size M 4.เกสณี. กล่อมพล size S 5. จันทร์เพ็ญ. พันธุมิตร. size M 6. ชลฤดี. บุญประเสริฐ. size M

เลขตรวจสอบ : RC989233034TH

153
สมชาย   รีมีชัย ระยะวิ่ง : ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM

ไซต์เสื้อ : XL
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
70 ม 8 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190

เลขตรวจสอบ : RC989232997TH

186
เบญญาภา   พึ่งโพธิ์ ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : 2XL
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
เบญญาภา พึ่งโพธิ์ ธนาคารออมสิน สาขานิคมอุสาหกรรมบางปะอิน 80/21 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160 0905959465 , 0869514965 จัดส่งพร้อมกับ เบญญา พึ่งโพธิ์

เลขตรวจสอบ : RC989233122TH

187
เบญญา   พึ่งโพธิ์ ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
เบญญา พึ่งโพธิ์ ธนาคารออมสิน สาขานิคมอุสาหกรรมบางปะอิน 80/21 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160 0905959465 , 0869514965 ส่งพร้อมกับของ เบญญาภา พึ่งโพธิ์

เลขตรวจสอบ : RC989233122TH

192
ณธภร   กัญนราพงศ์ ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : L
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
86/372 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เลขตรวจสอบ : RC989233082TH

193
พรประสิทธิ์   กาญจนเลขา ระยะวิ่ง : ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM

ไซต์เสื้อ : M
รูปแบบการจัดส่ง : ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
86/372 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (ส่งรวมกับคุณณธภร)

เลขตรวจสอบ : RC989233082TH


  Total 177 Record : 4 Page :