สถานะการชำระเงินและการจัดส่งเสื้อ - ชำระแล้ว - จำนวน 182 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล ข้อมูลสำหรับจัดส่งสถานะจัดส่ง
476
AKKARAPHONT   CHANTARASAEREEKUL ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : 3XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
6/8-9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3388 7 TH
หมายเลขบิบ :

477
ณัฐวรรณ   อันทลาภี ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น9 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3384 2 TH
หมายเลขบิบ :

479
พรพิมล   ตั้งเจริญ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
2/1 หมู่ 2 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3380 8 TH
หมายเลขบิบ :

490
ทวีชัย   แสงชาติ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : 2XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
นายทวีชัย แสงชาติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยาบันลือ หมู่ที่ 2 เลขที่ 35/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 โทร.0923826333 (นายทวีชัย แสงชาติ+นางสาวรัตติยา เสมามอญ)

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3405 7 TH
หมายเลขบิบ :

491
รัตติยา   เสมามอญ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
นายทวีชัย แสงชาติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยาบันลือ หมู่ที่ 2 เลขที่ 35/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 โทร.0923826333 (นายทวีชัย แสงชาติ+นางสาวรัตติยา เสมามอญ)

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3405 7 TH
หมายเลขบิบ :

497
ยศรันต์   ต่อไพบูลย์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :


เลขตรวจสอบ :
หมายเลขบิบ :

498
กมลชนก   ลายวิเชียร ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กมลชนก ลายวิเชียร แผนกโครงสร้างเหล็ก 87 ม.9 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 095-5708035 XL = กมลชนก ลายวิเชียร M = สมหมาย ศรีทิน

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3401 2 TH
หมายเลขบิบ :

499
สมหมาย   ศรีทิน ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กมลชนก ลายวิเชียร แผนกโครงสร้างเหล็ก 87 ม.9 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 095-5708035 XL = กมลชนก ลายวิเชียร M = สมหมาย ศรีทิน

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3401 2 TH
หมายเลขบิบ :

504
กาญจนา   แม่นทรง ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กาญจนา แม่นทรง (แผนกบัญชี) 94 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160. โทร.0988329428 ไซร้ S นางสาวพิมพ์รพัตร อาจตะคุ ไซร้ L

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3397 5 TH
หมายเลขบิบ :

505
พิมพ์รพัตร   อาจตะคุ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กาญจนา แม่นทรง (แผนกบัญชี) 94 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160 โทร. 0988329428 ไซร้ L

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3397 5 TH
หมายเลขบิบ :

507
กุลจิรา   สัมฤทธิ์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กุลจิรา สัมฤทธิ์ 171 กองการภาพและผลิตสื่อ(คอป) คลองถนน สินไหม กรุงเทพ ฯ 10220

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3393 5 TH
หมายเลขบิบ :

513
ณัฐมน   ไกรพจน์ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
59/9 หมู่บ้านวารุณี​ หมู่​ 1 ตำบลบ้านเกาะ​ อำเภอพระนครศรีอยุธยา​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ 13000

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3406 5 TH
หมายเลขบิบ :

516
สราวุธ   จันไขสง ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
46/8 หมู่ที่ 3 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 130001

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3402 6 TH
หมายเลขบิบ :

522
น.ส. เพ็ญนภา   เชิดชูชัยทิพย์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
น.ส. เพ็ญนภา เชิดชูชัยทิพย์ M นาย ศรัณย์ นันทดิลกกุล XL นาง ธนัตชนก นันทดิลกกุล M 21/6 หมู่ 8 ต. บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี 12170 เบอร์โทร 083-292-1121

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3398 9 TH
หมายเลขบิบ :

523
นาย ศรัณย์    นันทดิลกกุล ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
น.ส. เพ็ญนภา เชิดชูชัยทิพย์ M นาย ศรัณย์ นันทดิลกกุล XL นาง ธนัตชนก นันทดิลกกุล M 21/6 หมู่ 8 ต. บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี 12170 เบอร์โทร 083-292-1121

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3398 9 TH
หมายเลขบิบ :

524
นาง ธนัตชนก   นันทดิลกกุล ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
น.ส. เพ็ญนภา เชิดชูชัยทิพย์ M นาย ศรัณย์ นันทดิลกกุล XL นาง ธนัตชนก นันทดิลกกุล M 21/6 หมู่ 8 ต. บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี 12170 เบอร์โทร 083-292-1121

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3398 9 TH
หมายเลขบิบ :

525
Bancha   Boonphet ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บ.ไทยมาลายากลาส จก. 28 ม.1 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3407 4 TH
หมายเลขบิบ :

526
อรอุมา   ขาวสุขา ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
59 ม2 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา 13240

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3403 0 TH
หมายเลขบิบ :

527
พุฒินาท    สุวรรณฉวี ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บจก.ซีอาร์ซีไทวัสดุ คลังสินค้าวังน้อย ฝ่ายขนส่ง 345 หมู่ 5 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3394 4 TH
หมายเลขบิบ :

534
Supranee   Srigate ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กรุณาส่ง สุปราณี ศรีเกตุ 35/193 หมู่บ้านภัสสร 12 หมู่ 2 ต.คลองสาม อ.คลอหลวง ปทุมธานี 12120

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3399 2 TH
หมายเลขบิบ :

535
Ekkachai   Jarugijpaisal ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
เอกชัย จารุกิจไพศาล 35/193 หมู่บ้านภัสสร 12 หมู่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3399 2 TH
หมายเลขบิบ :

541
นาย ภุชงค์   ชุ่มคำ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
59/195 ซ.รามคำแหง140 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3395 8 TH
หมายเลขบิบ :

542
น.ส. ลัลน์ลลิตากร    อินต๊ะยศ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
21/6 หมู่8 ต.บึงกาสาม อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี 12170

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3408 8 TH
หมายเลขบิบ :

545
สุมิตรา   ดอกเข็ม ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
101/90 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3404 3 TH
หมายเลขบิบ :

551
สุรีย์พร   ทองแก้ว ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
คุณสุรีย์พร ทองแก้ว หมู่บ้านสยามไฮวิลล์ (วงแหวน-ธัญญะ) 89/62 หมู่ 4 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel 083-0602732

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3396 1 TH
หมายเลขบิบ :

553
Kampon   Pongkaew ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :


เลขตรวจสอบ :
หมายเลขบิบ :

561
บุษบา   อิ่มใจ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
101/90 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3400 9 TH
หมายเลขบิบ :

564
วันวิสาข์   จิตเย็น ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ส่ง วันวิสาข์ จิตเย็น 53/320 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร.0876187666

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3418 0 TH
หมายเลขบิบ :

566
ประเสริฐ   จันโททัย ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 60-69 ปี (ชาย) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ชื่อ ประเสริฐ จันโททัย ที่อยู่ 159/521 ถนนคู้บอน ซอย 27 (ซอยสยามธรณี) แยก 60 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3414 5 TH
หมายเลขบิบ :

567
กันตินันท์   หอมทุม ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ชื่อ กันตินันท์ หอมทุม ที่อยู่ หอยิ่งรวยทรัพย์ 56/69 ม 7 ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13180 หัอง503 เบอร์ 0640503263

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3423 3 TH
หมายเลขบิบ :

568
ณิชชา   ธรรมภัสส์ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กรุณาส่งมาที่ ร้านขายยาพรอรุณ (่ยุ้ย) 33/85-86. ตลาดบัวหลวงธานี หมู่.3 ตำบล สามเมือง อำเภอ ลาดบัวหลวง. จ. พระนครศรีอยุธยา. 13230 โทร. 095-5654155, 098-7951546

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3419 3 TH
หมายเลขบิบ :

569
ชนัต   ลียานุกุล ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
กรุณาส่งมาที่ ร้านขายยาพรอรุณ (่ยุ้ย) 33/85-86. ตลาดบัวหลวงธานี หมู่.3 ตำบล สามเมือง อำเภอ ลาดบัวหลวง. จ. พระนครศรีอยุธยา. 13230 โทร. 095-5654155, 098-7951546

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3419 3 TH
หมายเลขบิบ :


  Total 182 Record : 4 Page :