สถานะการชำระเงินและการจัดส่งเสื้อ - ชำระแล้ว - จำนวน 182 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล ข้อมูลสำหรับจัดส่งสถานะจัดส่ง
332
วรเดช   เกรียงไกรชัยพร ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
วรเดช เกรียงไกรชัยพร โรงพยาบาลอ่างทอง ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน เลขที่3 ถ.เทศบาล6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 tell.0865132818

เลขตรวจสอบ : RC989233604TH
หมายเลขบิบ :

333
รัตนา   วงษ์เกิด ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
รัตนา วงษ์เกิด บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร(ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 61 หมู่ 2 ตำบล บ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 สมัคร 2 ท่าน 1. เสื้อเบอร์ S - 36 รัตนา วงษ์เกิด 2. เสื้อเบอร์ M - 38 มาโนช บุญลือ

เลขตรวจสอบ : RC989233533TH
หมายเลขบิบ :

334
มาโนช    บุญลือ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
รัตนา วงษ์เกิด บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 61 หมู่ 2 ตำบล บ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 สมัคร 2 ท่าน 1. รัตนา วงษ์เกิด 2. มาโนช บุญลือ

เลขตรวจสอบ : RC989233533TH
หมายเลขบิบ :

335
Apichet   Boonphuen ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
134/22 หมู่ 3 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000

เลขตรวจสอบ : RC989233547TH
หมายเลขบิบ :

336
วไลลักษณ์   ดำเนินงาม ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
49ม.3ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เลขตรวจสอบ : RC989233555TH
หมายเลขบิบ :

337
วุฒิชัย   สุวรรณรัตน์ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
3/4 ม.3ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เลขตรวจสอบ : RC989233564TH
หมายเลขบิบ :

341
จิรนันท์   นิ่มอนงค์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
จิรนันท์ นิ่มอนงค์(ส่วนงานER) บริษัทอาหารเบทเทอร์ 4/2 ซ.สุขาภิบาล2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 เบอร์ 098-284-4262

เลขตรวจสอบ : RC989233493TH
หมายเลขบิบ :

359
นางสาวศรินทร   ลำใยผล ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ศรินทร ลำใยผล 185 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250 โทร 081-434-6871

เลขตรวจสอบ : RC989233502TH
หมายเลขบิบ :

362
Duangporn   Harnpanich ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ดวงพร หาญพานิช 48/16-20 หมู่ 5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา 13220

เลขตรวจสอบ : RC989233516TH
หมายเลขบิบ :

365
ชยาณิษฐ์   ธวัชกุลวรพัฒน์ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
9/16ม9ร้านทองแม่ยุพา ต.คานหาม อ.อุทัย อยุธยา 13210

เลขตรวจสอบ : RC989233520TH
หมายเลขบิบ :

366
ปณตพงศ์    ดีเลิศ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
9/16 ม.9 ร้านทองแม่ยุพา ต.คานหาม อ.อุทัย อยุธยา 13210

เลขตรวจสอบ : RC989233533TH
หมายเลขบิบ :

370
วิชชุลดา   เกิดมาลัย ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
40/22-23 หมู่ 5 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3386 0 TH
หมายเลขบิบ :

371
วีระชัย   กิตติ​วัฒนะ​กุล​ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
6/14​ม.1 ต.หอรัตนไชย​ อ.อยุธยา​ จ.อยุธยา​ 13000

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3390 0 TH
หมายเลขบิบ :

376
ชนาธิป    ชินะนาวิน ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
นายชนาธิป ชินะนาวิน ศาลฎีกา ห้อง 503 เลขที่ 6 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3376 8 TH
หมายเลขบิบ :

381
ยุพา   แจ่มสายบัว ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
นางสาวยุพา แจ่มสายบัว คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (อาคาร 18 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3363 5 TH
หมายเลขบิบ :

385
ภูมิพันธ์   จันทร์สา ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
53/687 ม.13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3367 0 TH
หมายเลขบิบ :

392
คชาเทพ   คู่รื่น ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
54/136หมู่3 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3375 4 TH
หมายเลขบิบ :

393
Witthaya   Hnanaen ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
นายวิทยา หนาแน่น บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 63 หมู่7 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3362 1 TH
หมายเลขบิบ :

395
พนิดา   บุญจันทร์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
พนิดา บุญจันทร์ บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) 35 หมู่ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3366 6 TH
หมายเลขบิบ :

396
เทพฤทธิ์   บุญประสพ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
เทพฤทธิ์ บุญประสพ ม.พฤกษา109 241/311 ม.4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3371 0 TH
หมายเลขบิบ :

398
สมเจตน์   ศรีเพียงจันทร์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
277/1หมู่8 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 จัดส่งของนายสมเจตน์ ศรีเพียงจันทร์กับนายมลชัย มีแก้ว

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3370 6 TH
หมายเลขบิบ :

399
มลชัย   มีแก้ว ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
277/1หมู่8ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 ที่อยู่ส่งของนายมลชัย มีแก้วกับน่ายสมเจตน์ ศรีเพียงจันทร์

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3370 6 TH
หมายเลขบิบ :

404
นรินทร์   สุภีเพ็ชร์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บมจ.กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) 50/9 ถฺพหลโยธิน กม.36 คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3374 5 TH
หมายเลขบิบ :

405
นายจารุกิตติ์    ศรีเดช ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ที่ว่าการอำเภอดอนพุด ม.3 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3361 8 TH
หมายเลขบิบ :

408
พาขวัญ   อินทรปรีชา ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
999/120 หมู่13 หมู่บ้านบุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช ซอยกาญจนาภิเษก 39 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 พาขวัญ อินทรปรีชา (size S) จุฑายุทธ อินทรปรีชา (size L)

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3365 2 TH
หมายเลขบิบ :

409
จุฑายุทธ   อินทรปรีชา ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
999/120 หมู่13 หมู่บ้านบุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช ซอยกาญจนาภิเษก 39 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 พาขวัญ อินทรปรีชา (Size S) จุฑายุทธ อินทรปรีชา (Size L)

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3365 2 TH
หมายเลขบิบ :

415
สุรศักดิ์    จิณารักษ์ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สุรศักดิ์ จิณารักษ์ 81 ม. 3 ต. สองคอน อ. แก่งคอย จ. สระบุรี 18110 โทร 0829864718 สุรศักดิ์จิณารักษ์ เสื้อเบอร์L รัชฎาภรณ์ ใบกุหลาบ เสื้อเบอร์M

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3369 7 TH
หมายเลขบิบ :

416
รัชฎาภรณ์   ใบกุหลาบ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สุรศักดิ์ จิณารักษ์ 81 ม. 3 ต. สองคอน อ. แก่งคอย จ. สระบุรี 18110 โทร 0829864718 สุรศักดิ์จิณารักษ์ เสื้อเบอร์L รัชฎาภรณ์ ใบกุหลาบ เสื้อเบอร์M

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3369 7 TH
หมายเลขบิบ :

419
พิมวลัย   สุขธนบุญวิทย์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
2/2 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซ.5 แขวง+เขต.หนองแขม 10160

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3373 7 TH
หมายเลขบิบ :

422
Sorakit   Siraputtidech ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : 2XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
98/295 หมู่ 9 ถนนอุดมสรยุทธ์ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3378 5 TH
หมายเลขบิบ :

425
นางสาวพิมพ์ภอร    ทองคำ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
นางสาวพิมพ์ภอร ทองคำ นายธนณัฏฐ์ สมบัติเกษมกุล นางสาววิจิตรา เงินสีเหม 79/112 ซอยร่วมฤดี2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3348 0 TH
หมายเลขบิบ :

426
นายธนณัฏฐ์    สมบัติเกษมกุล ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
นางสาวพิมพ์ภอร ทองคำ นายธนณัฏฐ์ สมบัติเกษมกุล นางสาววิจิตรา เงินสีเหม 79/112 ซอยร่วมฤดี2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3348 0 TH
หมายเลขบิบ :

427
นางสาววิจิตรา    เงินสีเหม ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
นางสาวพิมพ์ภอร ทองคำ นายธนณัฏฐ์ สมบัติเกษมกุล นางสาววิจิตรา เงินสีเหม 79/112 ซอยร่วมฤดี2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3348 0 TH
หมายเลขบิบ :

435
ธีระภัทร   ราษฎรอาศัย ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ธีระภัทร ราษฎรอาศัย m เอกชัย เลิศพาณิชเสถียร xl 21/6 หมู่ 8 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี 12170

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3381 1 TH
หมายเลขบิบ :

436
เอกชัย   เลิศพาณิชย์เสถียร ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ธีระภัทร ราษฎรอาศัย m เอกชัย เลิศพาณิชเสถียร xl 21/6 หมู่ 8 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3381 1 TH
หมายเลขบิบ :

437
Nannaphats   Junsuntorn ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
นันท์นภัส จันทร์สุนทร บมจ.ไทยประกันชีวิต 162 ม.9 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3385 6 TH
หมายเลขบิบ :

438
วันเพ็ญ   ศรีอ่อน ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
3 หมู่ 8 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3398 5 TH
หมายเลขบิบ :

441
โสภาคย์   บัวน้อย ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ โรงงานนวนคร นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 101/66 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3364 9 TH
หมายเลขบิบ :

442
สมหมาย​   สนเทศ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สมหมาย สนเทศ บริษัทโสสุโก้เซรามิก จก 33/2หมู2 ริมคลองระพีพัฒน์ หนองปลิง หนองแค สระบุรี 18140 0880030829

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3368 3 TH
หมายเลขบิบ :

445
Chaithawath    Vichairangsi ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ชัยธวัช วิชัยรังษี บริษัท อัลฟ่าฯ 111 หมู่10 ซอยวัดบ้านช้าง ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3409 1 TH
หมายเลขบิบ :

446
นรา​รัตน์​   ขวัญ​นาค​ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
202/18​ หมู่​1​ ตำบล​ลำ​ตา​เสา​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​อยุธยา​ 13170 โทร​0909932623​

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3372 3 TH
หมายเลขบิบ :

447
ไพรัช   จงรักภิญโญกุล ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
3/3 ม.12 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3413 1 TH
หมายเลขบิบ :

448
ประดิษฐ   จี่มุข ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ประดิษฐ จี่มุข เลขที่ 113/9 ม.4 บริษัท ecco tannery ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.อยุธยา 13260

เลขตรวจสอบ :
หมายเลขบิบ :

449
ณิชากร   จงรักภิญโญกุล ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
3/3 ม.12 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3413 1 TH
หมายเลขบิบ :

460
สุธิชา   จันทร์เป็ง ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สุธิชา จันทร์เป็ง 199/708 ห้อง 3 เฟส 3 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 099-2848490 (ส่งรวมกับของนายธีรดนย์ ภูฆัง)

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3421 6 TH
หมายเลขบิบ :

461
ธีรดนย์   ภูฆัง ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : 2XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
นายธีรดนย์ ภูฆัง 199/708 ห้อง 3 เฟส 3 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 099-2848490 (ส่งรวมกับของนางสาวสุธิชา จันทร์เป็ง)

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3421 6 TH
หมายเลขบิบ :

462
Pattana   Pacharojanajinda ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :


เลขตรวจสอบ : RC 9892 3421 6 TH
หมายเลขบิบ :

463
นาย ประจักร    ยอดไธสง ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
Thai kokoku rubber 63 moo 6 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3417 6TH
หมายเลขบิบ :

474
อุบลรัตน์   งามสมพร ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
89/1ม2 ต.เสนา อ อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 0813716234

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3422 0 TH
หมายเลขบิบ :

475
รุจิดา   ศิริพันธุ์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
94/122 ม.นาราสิริ ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3392 7 TH
หมายเลขบิบ :


  Total 182 Record : 4 Page :