สถานะการชำระเงินและการจัดส่งเสื้อ - ชำระแล้ว - จำนวน 182 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล ข้อมูลสำหรับจัดส่งสถานะจัดส่ง
193
พรประสิทธิ์   กาญจนเลขา ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
86/372 หมู่ 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (ส่งรวมกับคุณณธภร)

เลขตรวจสอบ : RC989233082TH
หมายเลขบิบ : 40-084

196
กิตติยา   ถีถะแก้ว ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
55 หมู่ 10 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 13130

เลขตรวจสอบ : RC989233048TH
หมายเลขบิบ : 39-086

201
สุพัตตรา   สมวงค์ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สุพัตตรา สมวงค์ ร้านสงวนไทยการพิมพ์ 62-63 ถ.ทักษิณเสนา (ก) บขส.เสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทร. 085-1851033 มี ฉัตรชัย สมวงค์ และ ปิยนุช จำลองโลก ด้วย ค่ะ

เลขตรวจสอบ : RC989233003TH
หมายเลขบิบ : 30-063

202
ฉัตรชัย   สมวงค์ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : 3XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ฉัตรชัย สมวงค์ (ส่งรวมกับสุพัตตรา สมวงค์ และ ปิยะนุชจำลองโลก ร้านสงวนไทยการพิมพ์ 62-63 ถ.ทักษิณเสนา (ก) บขส.เสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทร. 085-1851033

เลขตรวจสอบ : RC989233003TH
หมายเลขบิบ : 30-064

203
ปิยนุช   จำลองโลก ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ปิยนุช จำลองโลก (ส่งรวมกับ สุพัตตรา สมวงค์ และ ฉัตรชัย สมวงค์) ร้านสงวนไทยการพิมพ์ 62-63 ถ.ทักษิณเสนา (ก) บขส.เสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทร.085-1851033

เลขตรวจสอบ : RC989233003TH
หมายเลขบิบ : 30-065

210
พีรญา    เข็มทอง ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
จัดส่งพร้อม น.ส.ฐิตินันท์ กุลสงฆ์ (คุณแอม) บริษัท โกเบ อิเล็คทรอนิกส์ แมททีเรียล ไทยแลนด์ จำกัด 150 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 094-552-6922 094-435-9599 น.ส.ฐิตินันท์ กุลสงฆ์ ลำดับที่ 212 = 450 บาท น.ส.ยุพา ผึ้งถนอม ลำดับที่ 211 = 410 บาท น.ส.พีรญา เข็มทอง ลำดับที่ 210 = 410 บาท

เลขตรวจสอบ : RC989233255TH
หมายเลขบิบ : 30-066

211
น.ส.ยุพา    ผึ้งถนอม ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
จัดส่งพร้อม น.ส.ฐิตินันท์ กุลสงฆ์ (คุณแอม) บริษัท โกเบ อิเล็คทรอนิกส์ แมททีเรียล ไทยแลนด์ จำกัด 150 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 094-552-6922 094-435-9599 น.ส.ฐิตินันท์ กุลสงฆ์ ลำดับที่ 212 = 450 บาท น.ส.ยุพา ผึ้งถนอม ลำดับที่ 211 = 410 บาท น.ส.พีรญา เข็มทอง ลำดับที่ 210 = 410 บาท

เลขตรวจสอบ : RC989233255TH
หมายเลขบิบ : 39-093

212
น.ส.ฐิตินันท์   กุลสงฆ์ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
น.ส.ฐิตินันท์ กุลสงฆ์ (คุณแอม) บริษัทโกเบ อิเล็คทรอนิกส์ แมททีเรียล ไทยแลนด์จำกัด 150 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 094-552-6922 094-435-9599 ***เสื้อวิ่ง น.ส.ฐิตินันท์ กุลสงฆ์ ลำดับที่ 212 = 450 บาท น.ส.ยุพา ผึ้งถนอม ลำดับที่ 211 = 410 บาท น.ส.พีรญา เข็มทอง ลำดับที่ 210 = 410 บาท

เลขตรวจสอบ : RC989233255TH
หมายเลขบิบ : 30-067

213
kongprapa   nakarungsu ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
84/36 หมู่บ้านลิฟวิ่งพาร์ค หมู่ 4 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขตรวจสอบ : RC989233215TH
หมายเลขบิบ : 40-068

214
Pornsupa   Kerdmoon ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
180/35 หมู่บ้านแกรนด์พลีโน่ ถนนท่าน้ำบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขตรวจสอบ : RC989233175TH
หมายเลขบิบ : 50-069

215
อนิรุต​ต์​   ตรีสาร ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์​ หมู่​ ​5​ ซอยพยอม​ 4​ อำเภอวังน้อย​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ 13180

เลขตรวจสอบ : RC989233136TH
หมายเลขบิบ : 30-070

216
มลนิชา   จันทร์เปรม ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
46/1 หมู่3 ตำบลท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

เลขตรวจสอบ : RC989233269TH
หมายเลขบิบ : 39-094

217
ชวัลย์อร   สังข์ประเสริฐ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
152/2 ม.8 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

เลขตรวจสอบ : RC989233224TH
หมายเลขบิบ : 39-095

218
พรทิพย์   เสถียรโชค ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
6/1 ม.5 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

เลขตรวจสอบ : RC989233184TH
หมายเลขบิบ : 39-096

222
นภาพร   บัวทอง ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
Teijin Corporation (Thailand) Ltd. นภาพร บัวทอง A-COM 549 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 13160

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3314 0 TH
หมายเลขบิบ :

223
นภาวรรณ   กวาวทอง ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
52 ม.5 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 ของ (นางศรัญญา ศรีเดช) อีก 1 ตัว

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3327 2 TH
หมายเลขบิบ :

224
นางศรัญญา   ศรีเดช ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
52 ม.5 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 (จัดส่งรวมกับ นภาวรรณ กวาวทอง)

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3327 2 TH
หมายเลขบิบ :

226
นภัทรวิชญ์   โอริส ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 ม.5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3323 8 TH
หมายเลขบิบ :

227
ณิชารีย์   มาดี ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น 3003 ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3319 8 TH
หมายเลขบิบ :

228
พีรชยา   สุวรรณ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : 2XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
702/6 ม.5 ซ.พยอม 11 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3315 3 TH
หมายเลขบิบ :

231
ดวงพร   อัศวรา ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ฐ.40 หมู่7 ตำบลหัวรอ ถนนอู่ทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3328 6 TH
หมายเลขบิบ :

234
อาคม   ไวยธิรา ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
220 หมู่7 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170

เลขตรวจสอบ : RC989233462TH
หมายเลขบิบ :

239
วชิระ   มั่นคง ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด 48 ม.9 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3324 1 TH
หมายเลขบิบ :

240
ยติ   สังข์ทอง ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : 3XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
61/1 ม 4 ต บางเสด็จ อ ป่าโมก จ อ่างทอง 14130

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3320 7 TH
หมายเลขบิบ :

246
พรยุพิน   บำรุงสรณ์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บริษัท สมคิด มอเตอร์เซลล์ จำกัด 56/5 ม.2 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3316 7 TH
หมายเลขบิบ :

247
ธนัย​นันท์​   โชติอัครพิทูร ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
9 หมู่​ 3 ต. ช้างใหญ่​ อ. บางไทร​ จ. อยุธยา​ 13290

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3341 4 TH
หมายเลขบิบ :

255
Piyawat   Lertsomboon ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
122/50 ซอย วิภาวดี 58. ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3337 4 TH
หมายเลขบิบ :

257
Narong   Kanjanaluk ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด 49 ม.6 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3333 0 TH
หมายเลขบิบ :

259
Nattawut   Srichai ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
599/445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3329 0 TH
หมายเลขบิบ :

263
Paleeya   Sripunya ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ส่งที่ปาลียา ศรีปัญญา บริษัท เคโมไซน์เอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 1244 ถ.พัฒนาการ เขต/แขวง สวนหลวง กทม.10250 โทร 0807629539 1. sizeM Paleeya Sripunya 2.size 3xl Kajonsak Sripunya

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3342 8 TH
หมายเลขบิบ :

264
Kajonsak   Sripunya ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : 3XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ส่งที่ปาลียา ศรีปัญญา บริษัท เคโมไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 1244 ถ.พัฒนาการ เขต/แขวง สวนหลวง กทม.10250 โทร 0807629539 1. size m Paleeya Sripunya 2. size 3xl Kajonsak Sripunya

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3342 8 TH
หมายเลขบิบ :

268
ชิดกมล   ประทวน ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : 2XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด เลขที่1759 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถ. สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 โทร.0906782679

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3338 8 TH
หมายเลขบิบ :

272
อัญชนา   บุผญจันทร์ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
อัญชนา บุญจันทร์ บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย)เลขที่ 1/48 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 Tel. 092 785 4945

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3334 3 TH
หมายเลขบิบ :

279
นาย สมยศ    แจ่มดาว ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บริษัทเบียร์ทิพย์ 68 ม. 2 ต.น้ำเต้า อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 13250

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3330 9 TH
หมายเลขบิบ :

280
จีรศักดิ์   ประนต ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
53/687 ม.13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เลขตรวจสอบ : RC989233476TH
หมายเลขบิบ :

282
สุอัชฌา   บุญฤทธิ์ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
สุอัชฌา บุญฤทธิ์ 30/1 หมู่ 4 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศีอยุธยา 13000

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3339 1 TH
หมายเลขบิบ :

286
สิทธิเดช    ทัศกุลณีย์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์(ประเทศไทย)จำกัด 48 ม.9 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3335 7 TH
หมายเลขบิบ :

288
รติ    อยู่มา ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : 3XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
21/119 มบ.สินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230 (no.287-299 total 13 persons)

เลขตรวจสอบ : PD222348645
หมายเลขบิบ :

289
วิไล   จรัสกุล ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
21/119 มบ.สินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230

เลขตรวจสอบ : PD222348645
หมายเลขบิบ :

300
มานพ   จิตตธร ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : 2XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
มานพ จิตตธร 75/91 หมู่ 11 ถนน พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เลขตรวจสอบ : RC989233825TH
หมายเลขบิบ :

301
Nutjarin   Chomklang ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บริษัท BIGL technologies Plant1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 135หมู่1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พนะนครศรีอยุธยา 13160

เลขตรวจสอบ : RC989233312TH
หมายเลขบิบ :

307
Surasak   Dungkeaw ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : XL   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บริษัท BIGl technologies plant1 นิคมอุตสาหกรรมไเทค 135 หมู่1 ต.บ้านพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

เลขตรวจสอบ : RC989233445TH
หมายเลขบิบ :

308
Sineenuch    Kaewsurin ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
บริษัท BIGl technologies plant1 นิคมอุตสาหกรรมไเทค 135 หมู่1 ต.บ้านพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

เลขตรวจสอบ : RC989233405TH
หมายเลขบิบ :

311
สุปริญา   สาริบุตร ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : S   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
88/97 ม.บุญยกร เลค ปาร์ค ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เลขตรวจสอบ : RC989233365TH
หมายเลขบิบ :

317
ปวีณา   สายโอ๊ะ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
น.ส.ปวีณา สายโอ๊ะ เลขที่ 99/11 กรีนแมนชั่น (ห้อง 6705) ต.คานหาม อ.อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210 โทร 0872007267

เลขตรวจสอบ : RC989233326TH
หมายเลขบิบ :

320
พิสุทธิ์   วัฒนปรีชานนท์ ระยะ 5 กม.
รุ่นอายุไม่เกิน 39 ปี ระยะทาง 5 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
นายพิสุทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ โครงการลูกพระดาบส 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

เลขตรวจสอบ : RC989233578TH
หมายเลขบิบ :

325
ร.ท.สุทธิชัย    อินทรศรี ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
10 ซ.ติวานนท์ 25 แยก 16 ต.บางกระสอ อ.เมือง จว.นนทบุรี 11000

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3410 5 TH
หมายเลขบิบ :

326
นายสมศักดิ์    บุญไทย ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : L   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
10 ซ.ติวานนท์ 25 แยก 16 ต.บางกระสอ อ.เมือง จว.นนทบุรี 11000

เลขตรวจสอบ : RC 9892 3410 5 TH
หมายเลขบิบ :

329
ดาริกา   เกษสุวรรณ ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
ร.ร.เจนอยุธยา 45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เลขตรวจสอบ : RC989233581TH
หมายเลขบิบ :

331
อภิญญา   จตุพรจรัส ระยะ 10 กม.
รุ่นอายุ 16-29 ปี (ชาย-หญิง) ระยะทาง 10 KM
ไซต์เสื้อ : M   ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง :
อภิญญา จตุพรจรัส 288/26 นรา เลค แอนด์ พาร์ค ม.5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

เลขตรวจสอบ : RC989233595TH
หมายเลขบิบ :


  Total 182 Record : 4 Page :